PETITS PROJECTES PER TREBALLAR A L'AULA

de Thomas Hawk
de Thomas HawkIntroduirem petits projectes que puguem fer a l'aula. Indicarem el nivell habitual de treball del projecte.TANGRAM 1r-2n ESO


Recursos que podem utilitzar:


Recurs de "tecnoilógicos" que ens aporta idees i procés d'elaboració.

Les eines a l'aula de tecnologia, de Xavier Rosell que ens facilitarà l'aprenentatge de les eines que haurem d'utilitzar.

Disposem també del recull de recursos de tecnologia que tinc a la web. Podrem trobar la guia d'eines de X. Rosell i pàgines web que ens informen sobre diferents materials, usos i propietats.

Per poder seguir el procès d'elaboració tenim el dossier del tangram, i per poder seguir correctament el procès tecnològic treballarem sobre el quadern de treball que tenim als docs.

A l'hora d'avaluar utilitzarem rúbriques de seguiment i d'autoavaluació, així com les rúbriques de treball en equip, ja que treballarem en equip per tal de millorar les nostres capacitats amb l'ajuda dels nostres companys. Diàriament s'anotarà l'actitud i la feina realitzada tant per part del secretari o secretària ( full treball diari secretari/a) com per part del professor/a (full treball diari professor/a).

Ara anem a fer feina. Quan acabem farem fotos i les penjarem a la web.