TECNOLOGIA 3r ACURS 2011-12
1r Trimestre

Per començar el que haurem de fer és veure els coneixements previs que teniu per aconseguir que el procés d'aprenentatge sigui el correcte i s'adapti el millor possible a les característiques pròpies de cadascun de vosaltres. Per poder-ho fer haureu d'omplir el següent formulari.

Formulari d'instruments bàsics TIC-TAC 3rA
El seguiment diari el farem mitjançant un google docs que podreu anar consultant des del vostre correu una vegada en disposi de totes les adreces de l'institutmartamata.org

Document de seguiment exemple

El següent que fareu avui, una vegada omplert el formulari, serà enviar-me un e-mail des de la vostra adreça electrònica de l'institut. Només els nous ho fareu des d'una altra adreça. El meu correu electrònic és bmilian@institutmartamata.org

El missatge que envieu haurà de contenir:

Assumpte: Nom i cognoms, i curs

Text: Saludeu , comenteu 3 aficions que teniu, i acomiadeu-se cordialment.


  • Web2.0. Eines bàsiques de comunicació online


Gmail: Configurar al català; configurar amb totes les estrelles i dissenyar la signatura per defecte indicant:
Nom i cognom
Alumne de 3rA
Institut Marta Mata

Establir les etiquetes curs 2011-12 i una subetiqueta Tecnologia 3r

Contactes: Fer grup de Tecnologia i, a dins, incorporar 3 contactes: la professora i dos companys més. S'ha de veure nom i cognom i el correu de l'entorn de l'institut.

Documents: Configurar al català si no està ben configurat. Crear la col·lecció general Curs 2011-12 i dins d'aquesta la col·lecció Tecnologia 3r, i dins d'aquest crear un document de text.

El document de text ha d'indicar el que expressa el document exemple.

Una vegada titulat i començat, heu de compartir el document amb la professora. Aneu a compartir i indiqueu b, sortirà el meu correu i ho deixeu per editar. Doneu a les pestanyes Desar i Tancar, i finalment a Fet.

Calendari.