ELS MATERIALS A 1r d'ESO

Material house sculpture
Material house sculpture

stuff
stuff

external image 4423575544_9aceec7cbc_m.jpg


Aquest trimestre treballarem per grups per tal d'aprendre més coses dels materials i de les seves propietats i aprendre-ho d'una manera diferent.Aprofitarem els coneixements obtinguts el primer trimestre en eines informàtiques, en concret en writer per tal d'elaborar un dossier de treball.Aprendreu d'altres recursos per fer recerca i fer mapes conceptuals que ens ajudaran a sintetitzar la feina.Per què el treball en grup? Doncs, per què és necessari per al vostre desenvolupament cap a la vida adulta i per millorar les vostres capacitats de negociació i d'aprenentatge.

Per poder fer tot això, però, necessitarem d'uns quants recursos que ens posaran la feina més fàcil.


El quadern dels materials. Guia de treball que ens orientarà en les qüestions a respondre.

Esquema que ens donarà una visió global per al primer exercici en grups d'experts.

Recursos educatius per a la tecnologia, on a la pestanya de materials podrem trobar links que poden ser del nostre interès.

Planificació del conjunt - cronograma, quadre que ens orienti a no perdre'ns en el temps i a saber quines són les tasques que resten per realitzar.


L'avaluació i autoavaluació les farem a partir de:

Rúbriques, en farem ús per a l'avaluació, l'autoavaluació i el seguiment.

Presentació

Document avaluació dossier i

Documents varis que ens orientaran respecte a l'autoavaluació.

Ah! I recordeu les recomanacions que us varem donar al centre per tal de fer un treball ben elaborat.


De quins materials està fet el teu mòbil?
EL COLTAN ALS MÒBILS PER A 4t d'ESO
Els objectius d’aquesta unitat:
1• Conèixer les principals propietats del coltan i la seva relació amb les aplicacions més habituals.
2• Relacionar l’activitat tecnològica d’extracció i comercialització del coltan amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social a la RD del Congo.
3• Valorar de forma crítica els avenços tecnològics que ens aporta el coltan, la seva influència en el medi ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general.
4• Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en l’execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip.
5• Utilitzar els diferents dispositius TAC com a eines de treball habitual.
6• Expressar i comunicar idees amb eficàcia raonant les seves conclusions.
7• Aprendre a observar el mon amb esperit crític reconeixent la seva interactivitat amb l’entorn així com la seva responsabilitat individual en la millora del mateix.

Per poder fer tot això, però, necessitarem d'uns quants recursos que ens posaran la feina més fàcil.


L'or negre del segle XXI, quadern de treball que ens servirà de guia de treball.
Freemind, programa per fer esquemes que ens facilitarà fer estructures mentals.
Recursos educatius de tecnologia, on podrem trobar molts recursos relacionats amb els objectius del mil·lenni a més dels que consten al quadern de treball, recursos d'informàtica i recursos relacionats amb materials.
Planificació del conjunt - cronograma, que ens donarà visió global del temps del que disposem per treballar i presentar la feina.

L'avaluació i autoavaluació les farem a partir de:

Rúbriques, en farem ús per a l'avaluació, l'autoavaluació i el seguiment.

Presentació

Document avaluació dossier i

Documents varis que ens orientaran respecte a l'autoavaluació.


L'avaluació també es durà a terme mitjançant el seguiment de l'actitud i el treball diaris on anireu veient la planificació i desglossament de les pràctiques que s'han d'anar fent. Aquest document estarà compartit amb vosaltres una vegada tingui totes les vostres adreces.


Ah! I recordeu les recomanacions que us varem donar al centre per tal de fer un treball ben elaborat.Finalment omplirem el formulari per tal d'avaluar el treball fet fins ara. Doneu-li a l'enllaç, contesteu el formulari i envieu.


El resum del formulari omplert per vosaltres dona per resultat el següent document.


Gràcies a tots i totes per col·laborar.

He aprés moltes coses de vosaltres i, en general, he estat molt a gust treballant al vostre costat. Molts de vosaltres en sou capaços de moltes coses i teniu bones habilitats, apreneu ràpid i en sabeu d'escoltar. Si tot això ho treballeu, us preocupeu de formar-vos amb esforç i no us desanimeu quan vinguin maldades, podreu aconseguir el que vulgueu... Encara que, sobretot, prepareu-vos per ser persones adultes amb seny, amb sentit de la responsabilitat i respectuoses amb vosaltres, els altres i l'entorn... pot ser així la Terra tindrà un veritable i brillant futur.

¡Molt bona sort!