CANVI CLIMÀTIC I ENERGIES


Energies i canvi climàtic formen part del currículum a treballar a 2n cicle de l'ESO, la protecció i millora de la biodiversitat hauria de ser un objectiu a nivell individual i global.

Els derivats del petroli ens envolten en qualsevol activitat que realitzem, especialment aquí al Tarragonès, on tenim indústries que desenvolupen tot el procés de producció dels seus derivats principals.

Per treballar aquest material haureu de fer recerca, prepara i exposar un treball que acabarà evidenciat al vostre e-portafoli.

A la pàgina Canvi climàtic i Energies trobareu els enllaços i tota la informació necessària per entendre com treballar i què fer; i el resultat de tot el treball desenvolupat per vosaltres haurà d'anar penjat al Quadern de treball Mediambiental del vostre grup.


El treball serà en equip, així que treballareu en grups de 3 persones, que haurau de donar resposta raonada a les preguntes següents:
  • Podem viure sense petroli?
  • Quina relació hi ha entre combustibles fòssils i canvi climàtic? I entre canvi climàtic i biodiversitat?
  • Què podeu fer, en la vostra vida quotidiana, per tal de col·laborar en la sostenibilitat del medi ambient?